Chào mừng bạn đến với website Mầm non Hoa Sen 1 - KV I

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Dạ Thảo
Nguyễn Thị Dạ Thảo

Ngày sinh: 11/4/1975

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Bến Tre

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Hiệu Trưởng

Điện thoại riêng: 0909369081

Email liên lạc: nguyenthidathao140475@gmail.com

Phụ trách chung

Phó Hiệu Trưởng

Nguyễn Thị Thanh Phương
Nguyễn Thị Thanh Phương

Ngày sinh: 27/2/1977

Dân tộc: Kinh

Quê quán: TpHCM

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Phó Hiệu Trưởng

Điện thoại riêng: 0985786736

Email liên lạc: phuong.ntt1977@gmail.com

Chuyên môn - Bán trú