Chào mừng bạn đến với website Mầm non Hoa Sen 1 - KV I
Thứ năm, 25/2/2021, 22:17
Lượt đọc: 286

Bà Nguyễn Thị Dạ Thảo (Hiệu trưởng). Triển khai xây dựng báo cáo quản lý thông tin về bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ cán bộ quản lý-giáo viên.

Mục đích của việc đánh giá chuẩn nghề nghiệp trên hệ thống TEMIS là giúp cơ quan quản lý các cấp, bao gồm: Bộ GDĐT, các Sở GDĐT, Phòng GDĐT và các trường thu thập đầy đủ các thông tin trực tuyến về: xu hướng phát triển nghề nghiệp của đội ngũ GV và CBQL dựa trên yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp; theo dõi và ghi lại đánh giá của người học về các chương trình BDTX; thu thập thông tin về nhu cầu bồi dưỡng của GV và CBQL làm căn cứ cho cơ quan quản lý giáo dục các cấp trong quản lý hoạt động BDTX. Trong đợt tập huấn, Cán bộ quản lý và Giáo viên được hướng dẫn cách đánh giá, thực hành cách đưa minh chứng lên hệ thống Temis. Trong năm học 2020-2021 sẽ tiến hành đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp, chuẩn hiệu trưởng qua hệ thống TEMIS Buổi tập huấn tập trung hướng dẫn cán bộ giáo viên sử dụng phần mềm TEMIS với những nội dung cụ thể như sau: * Nhiệm vụ của giáo viên: - Hoàn thành tự đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp GVMN - Hoàn thành phiếu lấy ý kiến của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn. - Hoàn thành phiếu lấy ý kiến về Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng. - Tải hồ sơ minh chứng đánh giá cá nhân lên hệ thống. * Nhiệm vụ của Tổ trưởng chuyên môn - Tổ chức cho GV trong tổ chuyên môn đánh giá lẫn nhau và hoàn thành tổng hợp ý kiến về đồng nghiệp trong tổ - Tải bảng tổng hợp kết quả đánh giá của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn lên hệ thống.

Bà Nguyễn Thị Dạ Thảo (Hiệu trưởng) đang triển khai đến Cán bộ - giáo viên của trường

 

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88